“Phương án quản lý các điểm di tích khu danh lam thắng cảnh Quần thể hang động chùa Tiên” (Thứ Sáu 26/01/2018 | 13:24 GMT+7)

VH-  UBND huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) vừa tổ chức hội thảo “Phương án quản lý các điểm di tích khu danh lam thắng cảnh Quần thể hang động chùa Tiên xã Phú Lão”.

Quần thể hang động khu vực chùa Tiên bao gồm 15 điểm di tích: Chùa Tiên, đền Trình, đền Mẫu, đình Trung, các động: Sơn Châu, Linh Sơn, Tam Tòa, Suối Bạc, Thượng Ngàn, Hoàng Bảy, Hoàng Mười, Thủy Tiên, Mẫu Long, Thủy Long Cung và động Cung Tiên. Tại hội thảo, các đại biểu trình bày về những thuận lợi, vướng mắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích Quần thể hang động chùa Tiên; đồng thời, đề nghị các cấp có thẩm quyền một số vấn đề, như: lập quy hoạch tổng thể cho Quần thể hang động chùa Tiên; xây dựng quy chế quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; vấn đề quản lý tiền công đức, giọt dầu…

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị các cơ quan chức năng cần triển khai một số nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm pháp luật về di sản văn hóa; tổ chức kiểm kê các di tích trên địa bàn; xây dựng quy hoạch di tích; nghiên cứu, từng bước giải quyết hợp lý quyền lợi của nhân dân; tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân cùng chính quyền địa phương quản lý và bảo vệ quần thể di tích này.

L.S

Print
Tags: