Trưng bày Bảo vật quốc gia tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (Thứ Sáu 02/02/2018 | 09:04 GMT+7)

VH- ​Chiều qua 1.2, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2018), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức trưng bày Bảo vật quốc gia - Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 - 1946.

 Đại biểu tham quan triển lãm

Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngay sau thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945. Mặc dù chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng Chính phủ Lâm thời (Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ ngày 28.8 - 31.12.1945 và Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ ngày 1.1 - 2.3.1946) đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ và củng cố chính quyền nhà nước non trẻ. Tập Sắc lệnh có giá trị, ý nghĩa to lớn, là một nguồn tư liệu quý về lịch sử hoạt động của Chính phủ Việt Nam, về sự hoạt động, lãnh đạo của các thành viên Chính phủ Lâm thời, đặc biệt là vai trò lãnh đạo vô cùng tài tình, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đứng đầu Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

Để khắc họa hơn nữa về những hoạt động và quá trình từng bước xác lập thể chế dân chủ của Nhà nước; vai trò, tầm vóc và dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đứng đầu Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cũng như tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ anh minh, sáng suốt, hết lòng vì đất nước và dân tộc, Trưng bày giới thiệu các sắc lệnh tiêu biểu chọn lọc từ 117 sắc lệnh được công nhận là bảo vật quốc gia cùng Biên bản họp Hội đồng Chính phủ, ảnh tư liệu theo các nội dung: Cách mạng Tháng Tám thành công - Bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam; Bước đầu xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước; Khắc phục khó khăn kinh tế, tài chính; Xây dựng, phát triển văn hóa, giáo dục, củng cố quốc phòng, an ninh - xã hội, ngoại giao.

Thực tiễn đã khẳng định rằng, chính từ việc ban hành kịp thời và bảo đảm thực thi nghiêm minh các Sắc lệnh điều chỉnh rất nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau, đã phát huy hiệu quả ở mức cao nhất hoạt động quản lý xã hội của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn từ sau ngày 2.9.1945 đến ngày 28.2.1946 (trước ngày tiến hành bầu cử Quốc hội đầu tiên của đất nước), góp phần giữ vững và phát huy được những thành quả của cách mạng, bảo đảm vững chắc nền độc lập vừa giành được của Nhà nước Việt Nam non trẻ, tạo tiền đề quyết định cho những bước phát triển tiếp theo của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trong trưng bày này, điểm đặc biệt các Sắc lệnh là những bản gốc duy nhất, được đánh máy trên nền chất liệu giấy, có một số sử dụng giấy dó, có chữ ký tươi cũng như bút tích của Chủ tịch và một số thành viên Chính phủ lâm thời...

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, việc tổ chức Trưng bày tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - nơi Bác Hồ đã sống, làm việc trong suốt 15 năm cuối của cuộc đời (1954 - 1969) - có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Khu di tích đã và đang làm nhiệm vụ bảo tồn các di tích, tài liệu, hiện vật và môi trường cảnh quan đi đôi với đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để tuyên truyền rộng rãi trong nước và trên thế giới. Do đó, trưng bày này là dịp để khách tham quan, công chúng biết tới những di sản mà Người để lại, những di sản vô cùng đặc biệt trong thời kỳ lịch sử đặc biệt của dân tộc. Thông qua những hình ảnh, tài liệu, trưng bày còn nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khách tham quan trong và ngoài nước khi đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, góp phần đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

THANH NGỌC

 

Print
Tags: